วิธีวางแผนการเงิน วาดภาพอนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วิธีวางแผนการเงิน วาดภาพอนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด-19

วิธีวางแผนการเงิน วาดภาพอนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพราะเราเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์ แบบนี้นั้น เราต่างคน ต่างต้องหาวิธีเอาตัวรอดจาก และเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ เพราะพิษโควิด-19 และการวางแผนอนาคตที่ดีนั้น คือการที่เราเริ่มวางแผนทางด้านการเงิน การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ภาพเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เชื่อว่าทุกๆ คน ต่างมีความใฝ่ฝันไม่ว่าจะเล็ก-ใหญ่ หรือมีระยะใกล้-ไกล ความฝันเหล่านั้นต่างต้องการการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้ง การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยกันเราจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางไปยังชีวิตในอนาคต

วิธีวางแผนการเงิน วาดภาพอนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด-19

หากคำนึงถึงการจัดการภาษีเราก็จะสามารถลดรายจ่ายส่วนนี้ได้ โดยในชั้นแรก หากเรารู้รายรับรายจ่ายของเราอย่างละเอียด ก็จะสามารถคำนวณภาษีได้ หรือในชั้นบริหารความเสี่ยง การออมการลงทุน และการบริจาค

การวางแผนการเงินที่ได้ผลจริง

1. ติดตามการใช้จ่ายและทำงบดุล

การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องทำเพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับการเดินตามเป้าหมาย ซึ่งในสมัยนี้ มีแอปพลิเคชั่นการเงินมากมายให้เลือกใช้ที่ง่าย สะดวก บันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สถานะทางการเงินของเราได้อย่างละเอียด

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการทำงบดุลจะช่วยให้เราสามารถติดตามการใช้จ่ายและรู้สถานะการเงินของเราได้ดีที่สุด เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ปัญหา เช่น มีรายจ่ายอะไรบ้างต่อเดือน มักใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างและมากเกินไปหรือไม่ และเพื่อที่จะได้บริหารการเงินของตัวเราเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการรู้ว่าสถานะการเงินของตัวเองเป็นอย่างไร

2.แปลงเป้าหมายชีวิตเป็นเป้าหมายการเงิน

ทุกคนก็มีความฝัน มีความต้องการ มีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะบรรลุให้ได้ ความตั้งใจเหล่านั้นอาจหมายถึงการมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย การมีบ้านให้ครอบครัว การไปท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต หรือจะเป็นการมีรถสักคัน ซื้อของที่อยากได้จริงๆ การจะไปให้ถึงเป้าหมายชีวิตในหลายข้อจำเป็นต้องใช้เงินเป็นปัจจัยสำคัญ หากเราปรับเป้าหมายในชีวิตต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการแปลงให้เป็นเป้าหมายทางการเงิน เส้นทางไปสู่เป้าหมายก็จะชัดเจนขึ้น

การตั้งเป้าหมายทางการเงินนั้น ถอดหลักการมาจากปิรามิดขั้นที่ 2 และ 3 คือ การจัดการความเสี่ยง และการออมและการลงทุน ซึ่งเราควรตั้งเป้าหมายเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เป้าหมายเพื่อชีวิตที่มั่นคง และเป้าหมายเพื่อสนองความปรารถนา 

  • เป้าหมายเพื่อชีวิตที่มั่นคง

เก็บเงินสำรองฉุกเฉินปกติคนเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ 6 เดือนของค่าใช้จ่ายเพราะเมื่อวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ตกงาน เจ็บป่วย เงินส่วนนี้สามารถที่จะช่วยคุณได้ในระยะเวลาหนึ่ง ทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันทรัพย์สิน เก็บเงินเผื่อมีบุตร

  • เป้าหมายเพื่อสนองความปรารถนา

เก็บเงิน 1,000,000 บาท แรก ภายใน 5 ปี เก็บเงินกู้ซื้อบ้าน/สร้างบ้าน จำนวน 500,000 บาท ภายใน 2 ปี เก็บเงินกู้ซื้อรถยนต์ จำนวน 100,000 บาท ภายใน 1 ปี เก็บเงินท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี จำนวน 60,000 บาท โดยเก็บเดือนละ 5,000 บาท กู้ซื้อแท็ปเล็ตรุ่นใหม่ 20,000 บาท ผ่อน 10 เดือน จ่ายเดือนละ 2,000 บาท

วิธีวางแผนการเงิน วาดภาพอนาคต ในช่วงวิกฤตโควิด-19

3.หาเครื่องมือบรรลุเป้าหมาย

  • บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

ผลิตภัณฑ์การเงินประการแรก คือ เครื่องมือในการเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพมากๆ และเป็นการสร้างวินัยในการออมเงินอีกด้วยหากต้องการเก็บเงินซื้อรถยนต์ เก็บเงินดาวน์บ้าน ออมเงินเพื่อการศึกษาลูก เก็บเงินซื้อของในอนาคต เช่น คอมพิวเตอร์ หรือแท็ปเล็ต เป็นต้น

  • กองทุนสำหรับลดหย่อนภาษี

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะสำหรับไว้สร้างความมั่นคงในอนาคต เราอาจนำเงินไปลงทุนใน RMF หรือ LTF นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ในการ

  • ประกันชีวิต ประกันภัย และประกันทรัพย์สิน

เครื่องมือตัวนี้ แน่นอนว่าต้องเป็นเป้าหมายในการลดความเสี่ยงในชีวิตและการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน แต่เราก็สามารถเลือกทำประกันให้เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตอื่นๆ ของเราได้ เช่น หากต้องการชีวิตเกษียณที่มั่นคงก็อาจเลือกทำประกันชีวิตแบบบำนาญหรือแบบสะสมทรัพย์ก็ได้ เป็นต้น 

4.จัดทำแผนที่และออกเดินทาง

การจะไปให้ถึงจุดหมายที่เป็นสถานที่เราสามารถขับรถเดินทางตามผู้อื่นไปยังสถานที่นั้นได้ แต่สำหรับเป้าหมายทางการเงิน เราไม่สามารถลอกเลียนเส้นทางไปสู่เป้าหมายการเงินของใครได้ เพราะแต่ละคนย่อมมีสถานะทางการเงินและความพร้อมไม่เท่ากัน หากเดินตามผู้อื่น เราอาจ “ล่ม” กลางทางได้

สถานะทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาใช้ออกแบบแผนสำหรับบรรลุเป้าหมายการเงิน โดยปัจจัยพื้นฐานที่นำมาคิดได้อย่างคร่าวๆ คือ ฐานเงินเดือน ภาระรายจ่าย และหนี้สิน

5.ติดตามความคืบหน้าและปรับแผนตามความเหมาะสม

หลังจากที่เราวางแผนและออกเดินทาง ลงมือทำตามแผนแล้ว สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลย คือ การติดตามความคืบหน้าว่าตอนนี้เรามาอยู่จุดใดของแผนที่แล้ว เราเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้แล้วหรือยัง ซึ่งการติดตามความคืบหน้าควรแบ่งการติดตามออกเป็นแต่ละเดือนว่าสามารถทำตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้มากน้อยแค่ไหน และติดตามทุกครึ่งปี และรายปี เพื่อให้เราไม่หยุดหรือหลุดออกจากแผนที่วางไว้

การวางแผนการเงินแบบปิรามิดช่วยให้เราเข้าใจลำดับความสำคัญของการวางแผนการเงินว่าสิ่งใดที่เราควรทำก่อนทำหลัง เพื่อให้แผนการเงินของเรารัดกุม ปลอดภัย และได้ผลจริงทั้งแผนระยะสั้นและเป้าหมายในอนาคต ทั้งนี้ จะเห็นได้จากขั้นตอนการวางแผน เป้าหมายต่างๆ ในชีวิตหากนำมาแปลงเป็นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เส้นทางบรรลุเป้าหมายก็จะชัดเจนและถือเป็นแผนที่ที่ให้เราเดินตามได้ เพื่อทุกเป้าหมายที่หวังไว้จะได้กลายเป็นความจริง

เพราะการวางแผนทางด้านการเงินที่ดี จะช่วยให้อนาคตของเราราบรื่นไปด้วย เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ต่อจากนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ฉะนั้น เราควรที่จะวางแผน เพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการเงินให้อยู่รอดในอนาคต

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต่างต้อง หาวิธีมาป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง และสิ่งสำคัญคือเราจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 แต่การที่เราจะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19ได้นั้น เราอาจจะต้อง ทำความรู้จักกับชนิดของวัคซีนกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้ในไทย  เนื่องจากทุกวันนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มากขึ้น ทำให้เราต่างต้อง เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และในประเทศไทยเรานั้น ก็ได้มีการนำเข้าวัคซีนแต่ละชนิด มาให้เราได้ฉีดกันก็จะใช้ตัวนั้นฉีดให้กับประชากรในประเทศนั้น เสริมด้วยวัคซีนที่รับเพิ่มจากต่างประเทศเพื่อให้ครอบครัวต่อจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ